FRM - Vireysvalmennus

 

Työmme ytimessä on työntekijöiden ja erityisesti organisaatioiden kehittäminen väsymysriskinhallinnan kehyksessä.  Yrityksen toimintaympäristö määrää, millainen malli milläkin alalla ja kussakin yrityksessä toimii parhaiten.

FRM -vireysvalmennuksen vankkana perustana on väsymyksen ja siitä aiheutuvien riskien hallinta FRM (Fatigue Risk Management).  Tie väsymyksen hallintaan vie kohti vireyttä, johon kuuluu tasapaino työssä ja siitä palautumisessa. Pääosissa ovat vuorokausirytmi, uni, ravinto, vuorovaikutus, liikunta ja se, miten työ näihin sovittuu ja sovitetaan.

Esite
Vireä yksilö voi hyvin, innostuu ja innostaa muitakin. Yrityksessä hän tekee työtään turvallisuuden puolesta, samalla sitoutuen yhteisiin tavoitteisiin.

Turvallisuusherkillä vuorotyöaloilla, liikenteessä, teollisuudessa, valvonta-  ja hoitoalalla väsymyksen hallinta on osa normaalia johtamista. Tähän FRM antaa työkaluja ja mahdollisuuksia.

Näiltä sivuilta löydät paljon tietoa FRM:stä ja vireyden valmentamisesta.  VITALGOn takana on yli vuosikymmenen paneutuminen FRM:n kehitykseen sekä luja usko siihen, että FRM ja FRM -vireysvalmennus auttavat parantamaan työn tulosta ja elämän laatua.


FRM -menetelmä on syntynyt yhteisessä maailmanlaajuisessa rintamassa unitutkijoiden, viranomaistahojen, työnantajien ja työntekijöiden kehittäessä erilaisia mittaus- ja hallintamenetelmiä väsymykseen.

VITALGO:n toimeenpaneva voima, Päivi Saarijärvi,  kannustaa  yrittäjänä työllään, kirjoillaan ja luennoillaan suomalaisia ihmisiä ja yrityksiä mukaan FRM:n kehittämiseen. Pioneerityö FRM:n parissa alkoi 2005 ilmailun parissa ja  jalostui Suomessa FRM - VIREYSVALMENNUKSEKSI, jota on yhdistetty mm liikenteen puolella ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen  TRAFI:n koulutusohjelmassa "Väsymysriskinhallintaa liikenteeseen". Liikenteessä koulutuksiemme aihepiirit painottavat EU-direktiivin 2003/59/EY liitteen 1 kohtaa 3.4, mutta yrityksien kanssa olemme myös kouluttaneet 3.4een nivottuna menestyksellä kohtia 2.1. ja 3.8. 

Muissa yrityksissä, erityisesti yksilön toiminnasta turvallisuusherkillä aloilla, teemme valmennus- ja koulutustyötä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin puolesta. VITALGOn palvelut sisältävät yrityksen omaan toimintaympäristöön ja tarpeisiin soveltuvan kokonaisvaltaisen, FRM:ään perustuvan räätälöidyn vireysvalmennuksen,  luentoja, esimiesvalmennusta ja -koulutusta tai verkkokursseja FRM:stä tai siihen lähellä kuuluvista asioista kuten unesta, univajeesta, riskeistä, ravinnon ja unen merkityksestä.

VITALGOn valmennuksessa käytettävän FRM  (Fatique Risk Management) -menetelmän avulla voimme kartoittaa yrityksen väsymyksestä aiheutuvat riskit ja muutostarpeet sekä luoda yrityksen sisälle järjestelmän väsymyksestä / univajeesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

FRM:n sopeuttaminen yritykseen merkitsee yrityksen sisällä oppimista, vastuunottoa, sijoitusta hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Sitä kautta se vaikuttaa myönteisesti yrityskuvaan, auttaa pääsemään haluttuihin tavoitteisiin ja pysyy yrityksen kasvavana tieto-taito-pääomana. Virkeänä työt sujuvat turvallisesti ja päästään parempiin tuloksiin! Tutustu lisää FRM -menetelmään tästä

 

 

 

 

 

Vireys > Turvallisuus > Tulokset

FRM - Väsymys hallintaan!

Ota käyttöön vireysvalmennus & väsymysriskin hallintamenetelmä FRM (Fatigue Risk Management)

Lue lisää...

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Luennot

Luentoja väsymyksen ja siitä aiheutuvien riskien hallinnan sekä vireyden eri aiheista

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili:

Neuvonanto ja konsultointi

VITALGO:n FRM-vireysvalmentajien ammattitaidon kautta löytyy monenlaista ohjausta ja työapua erilaisille organisaatioille.

Lue lisää...