Ota käyttöön vireysvalmennus & väsymysriskin hallintamenetelmä FRM (Fatigue Risk Management)

FRM on osa organisaation normaalia johtamista, jossa analyyttisesti tieteeseen perustuen kasvetaan ymmärtämään ja hallitsemaan väsymyksestä aiheutuvia riskejä.  10.04.2019  on seuraava aiheen peruskurssi. Tutustu siihen tästä.

Saavutettuja hyötyjä:

FRM:n käyttäjät eri aloilta (mm ilmailu, maantie- ja rautatiekuljetukset, terveydenhuolto, viranomaistahot ja tuotantolaitokset) ovat raportoineet vaaratilanteiden, tapaturmien, konerikkojen ja prosessihäiriöiden pienentyneen. Saavutettavana on siis:

  • alentuneita kustannuksia,  vähemmän riskejä, poissaoloja ja vaihtuvuutta
  • tapaturmien määrän laskeminen,  oikeustoimien kohteesi joutumisen pienentynyt riski
  • liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan paraneminen
  • maineen paranemista alihankkijoiden ja kumppaneiden silmissä
  • yrityksen julkisen kuvan ja yhteiskuntavastuun nousu sijoittajien, asiakkaiden ja yhteisöjen silmissä


Löydät tietoja VITALGO:n luomista FRM -moduuleista klikkamalla tästä

Taustaa:

VITALGOn taustalla on vuosien kokemus FRM:n parissa;  tietoa hankkien, käytännön kokemusta keräten ja sovellusta käytäntöön toteuttaen. Menetelmän tuloksellisuudesta kertoo asiasta kiinnostuneiden ja käyttäjien valtava lisäys viimeisen parin vuoden aikana. Lähde mukaan, ja ota hyöty FRM:stä VITALGOn  ohjauksen avulla.  FRM:n jalkauttaminen tapahtuu aina yritykselle sovellettuna, kuitenkin pitkäaikaiseen tutkittuun tietoon perustuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos yritykselle on tarvetta suunnitella tai soveltaa olemassaolevia FRM -perusteisia tietokoneohjelmia tai välineitä,  auttaa Vitalgo näiden suunnittelemisessa, hankkimisessa ja käyttöönotossa. VITALGO kehittää ja edustaa ohjelmia työvuorojen vireysseurantaan ja toimii yhteistyössä mm. Englantilaisen FRMSc LTDn kanssa.

Miten eteenpäin:

Ota yhteyttä VITALGOon (paivi-at-vitalgo.fi)  - Valmentajamme tulee mielellään käymään ja kuuntelemaan minkälaisissa tilanteissa väsymys on kenties jo aiheuttanut riskikohtia, tai minkälaista huolta väsymyksestä yrityksessänne kannetaan. Kartoitetaan miten VITALGO parhaiten voisi auttaa juuri teidän tarpeissanne - annamme tarjouksen aina yrityskohtaisesti!

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: